Obowiązek informacyjny związany z procesem rekrutacji

W związku z procesem rekrutacji PERSONA-PRYWATNA OPIEKA DOCHODZĄCA Justyna Jaromin, Monika Kudera, Monika Sówka S.C. otrzymała lub otrzyma od Pani/Pana dane osobowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w art. 13 ust. 1 zobowiązuje do przekazania Pani/Panu informacji zawartych poniżej.

Informacje dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  1. Administratorem danych osobowych jest PERSONA-PRYWATNA OPIEKA DOCHODZĄCA Justyna Jaromin, Monika Kudera, Monika Sówka S.C.. Administrator umożliwia kontakt drogą pocztową na adres siedziby: ul. mjra H. Sucharskiego 5/1, 40-368 Katowice lub na adres poczty elektronicznej: biuro@opiekaprywatna.pl .
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji zgodnie z przesłanymi przez Panią /Pana dokumentami, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  3. Przepisy Rozporządzenia zobowiązują Administratora do ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych, co oznacza, że Administrator będzie przechowywał dane osobowe w formie umożliwiającej Pani/Pana identyfikację przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane oraz upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody i uprawnienie to przysługuje Pani/Panu w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych byłaby niemożność uczestniczenia Pani/Pana w procesie rekrutacji.
  7. Jeżeli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Wobec Pani/Pana nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje lub decyzje bez udziału człowieka.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Katowice, dnia 23 maja 2019 roku.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close